ogół zabiegów, mających na celu przedstawienie, zanalizowanie i zinterpretowanie postaci literackiej. Na charakterystykę składa się opis wyglądu i zachowań (charakterystyka zewnętrzna) oraz psychiki, postawy moralnej i światopoglądu postaci (charakterystyka wewnętrzna). Charakterystyka występuje w dwóch formach, które mogą się łączyć i przenikać: charakterystyka bezpośrednia, formułowana wprost przez podmiot mówiący, oraz charakterystyka pośrednia, wynikająca ze słów i działań samej postaci lub formułowana jako opinia innych osób występujących w utworze.