Opowieść o życiu jakiejś postaci rzeczywistej, najczęściej wybitnej. Może mieć ona cel dydaktyczny (np. w hagiografii), panegiryczny (żywoty władców) lub informacyjny. Arcy-wzorem biografii są Żywoty sławnych mężów Plutarcha (ok. 50-125 n.e.) W XX w. rozwinęła się powieść biograficzna, łącząca elementy historyczne z fikcją literacką.
Życie pisarza. Stanowi ono ważny element historii literatury jako składnik życia epoki. Badanie związków między biografią pisarza a jego dziełem traktowano różnie. W okresie pozytywizmu ujmowano dzieło literackie w bezpośrednim związku z życiem i osobowością autora. Także psychoanaliza traktowała te związki genetycznie, szukając w dziele ukrytych kompleksów i przeżyć autora.