jedna z głównych form dziennikarskich, gatunek publicystyki, zawiera omówienie aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych, kulturalnych. Ukształtował się w XVIII wieku. Granice gatunku są nieostre: mieści się w nich artykuł wstępny, będący deklaracją założeń redakcji, a także esej. Artykuł naukowy charakteryzuje się krótką, zwięzłą formą, a rozprawa bywa wielostronna i obszerna. Cechą wspólną wszystkich rodzajów jest uzasadnianie za pomocą dobranych argumentów określonej tezy.