utopia negatywna, ukazująca, zazwyczaj w formie powieściowej, społeczeństwo przyszłości, nad którym rządy sprawuje dyktatorska władza, organizująca wszystkie sfery życia obywateli i tępiąca wszelkie przejawy indywidualizmu. Antyutopia powstała jako reakcja na utopijne wizje świata, zakładające nadejście idealnej przyszłości. Elementy antyutopii pojawiają się już w literaturze wcześniejszych epok (np. Podróże Guliwera J. Swifta); ale jako odrębny gatunek literacki forma ta ukształtowała się w wieku XX w odpowiedzi na rozwój totalitaryzmów. W literaturze europejskiej przykładami antyutopii są powieści: E. Zamiatina My, A. Huxleya Nowy wspaniały świat, G. Orwella Rok 1984 utopia.