w tekście literackim nawiązanie, odwołanie się do innego tekstu, stylu, zjawiska za pomocą określonych sygnałów, rozpoznawalnych dla odbiorcy. Przykładem może być nawiązanie do Boskiej Komedii Dantego w tytule Nie-Boskiej komedii Z. Krasińskiego lub plama na czole Balladyny podobna do nie dających się zmyć plam z krwi na dłoniach Lady Makbet. Aluzja wiąże utwór z tradycją literacką, stanowi komentarz do utworu, pomaga w interpretacji, lecz wymaga znajomości kultury literackiej.