Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.

W różnych kulturach liczbę trzy uważa się za symbol nieba, Boga w opozycji do świata (ziemi). Trójka wyobraża doskonałość, jest syntezą jedynki i dwójki (rodzice i dziecko), symbolizuje czas, różne aspekty życia (duchowe, fizyczne i umysłowe), etapy życia (młodość, dojrzałość i starość). Jest to liczba doskonała, mistyczna, mitologiczna, święta. Dla pitagorejczyków była liczbą doskonałą, oznaczającą początek, środek i koniec.

Starożytność

Biblia, Stary Testament

Trzykrotnie wzywa się Boga : "Święty, święty, święty Pan zastępów" (Izajasz)

Nowy Testament

TRZY - CYFRA MAGICZNA, powracająca w najważniejszych scenach biblijnych: trzej mędrcy odwiedzający narodzone w Betlejem Dzieciątko; trzykrotne zaparcie się Chrystusa przez Piotra.

W religii chrześcijańskiej Bóg występuje w trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty

Mitologia

W mitologii greckiej liczba trzy pełni szczególna rolę: są trzy Gracje, trójgłowy pies Cerber, Posejdon ma trójząb, na sądzie podziemnym sądzi trzech sędziów, są trzy Mojry (Parki).

W dziejach świata istniały trzy epoki: wiek złoty, brązowy i żelazny.

Średniowiecze

W epoce średniowiecza rola cyfry trzy odnosi się do spraw religijnych: Trójca Święta, trzy aspekty człowieka (ciało, dusza, duch), trzy dary magów, trzy etapy pokuty (żal za grzechy, postanowienie poprawy, zadośćuczynienie).

Boska komedia D. Alighieri

TRZY - SYMBOL DOSKONALOŚCI, HARMONII, PORZĄDKU, ŁADU: Można powiedzieć, że cyfra "trzy" rządzi Boską komedią. Poemat ma trzy części: Raj, Czyściec i Piekło. Każda z części złożona jest z 33 pieśni. Królestwa natomiast dzielą się następująco: Raj na 9 nieb, Czyściec na 9 pięter, Piekło na 9 okręgów.

Romantyzm

Dziady cz. III A. Mickiewicz

TRZY - SYMBOL ZBAWICIELA NARODU: W Widzeniu Księdza Piotra poeta posługuje się symboliką biblijną, wprowadzając także symboliczne cyfry m.in. trojkę. Tak opisuje przyszłego zbawiciela narodu:

"Mąż straszny - ma trzy oblicza,

On ma trzy czoła

Jak baldakim rozpięta księga tajemnicza

Nad jego głową, osłania lice.

Podnóżem jego są trzy stolice

Trzy końce świata drżą, gdy on woła (...)

Na trzech stoi koronach, a sam bez korony".