Pochodnia symbolizuje nieśmiertelność, życie, zaślubiny, męskość, miłość, uczucie, płodność, dziedzictwo, potomstwo, przykazanie, słowo Boże, zbawienie, półmrok, światło duchowe, zorzę, oczy, sprawiedliwość, prawdę, czujność, cnotę, kształcenie, wiedzę, tradycję, natchnienie, imperium, dynastię, godność, wspaniałość, powodzenie, chwałę, sławę.

Starożytność

Biblia, Stary Testament

POCHODNIA - SŁOWO BOŻE, BÓG: "Tyś jest pochodnią moją, Panie, Pan rozjaśnia ciemność moją" (Księga Królewska); "Słowo Twoje pochodnia nogom moim" (Psalm 118).

POCHODNIA - SZCZĘŚCIE: "Kto złorzeczy ojcu swemu i matce, pochodnia jego zgaśnie wpośród ciemności" (Ks. Przypowieści).

POCHODNIA - WŁADZA, KRÓLEWSKOŚĆ: "Nie możesz już (Królu Dawidzie) wyruszać z nami na wojnę, abyś nie zgasił pochodni Izraela" (2 Księga Samuela).

Nowy Testament

POCHODNIA - SŁOŃCE, OCZYSZCZENIE: "I spadła wielka gwiazda płonąca jak pochodnia" (Apokalipsa).

Mitologia

W starożytności organizowano wyścigi z pochodniami ku czci Hefajstosa i Prometeusza. Używano ich także w rytuałach wtajemniczenia. Pochodnie były bronią bogini zemsty Erynii, a także atrybutem Hestii, bogini ogniska domowego. Przekazując pochodnie w biegu w Olimpii symbolicznie przekazywano tradycję i wiedzę.

Pozytywizm

Do młodych A. Asnyk

POCHODNIA - SYMBOL WIEDZY, NAUKI, MĄDROŚCI: Podmiot liryczny apeluje do młodych: "Nieście więc wiedzy pochodnię na czele".