Pieczęć symbolizuje znamię, piętno, wybrańca, obrzezanie, chrzest, apostolstwo, ochronę, potęgę, amulet, bezpieczeństwo, uczucie, pocałunek, dziewictwo, powściągliwość, autorytet, władzę, potęgę, autentyczność, prawomocność, zatwierdzenie, sankcję, zgodę, akceptację, aprobatę, własność, zamknięcie, przechowanie, tajemnicę, milczenie, niedostępność, jałmużnę.

Starożytność

Biblia, Stary Testament

PIECZĘĆ - MIŁOŚĆ, POSIADANIE: Oblubienica mówi: "przyłóż mnie jako pieczęć do serca swego, jako pieczęć do ramienia swego; bo miłość jest mocna jak śmierć" (Pieśń nad pieśniami).

PIECZĘĆ - ZAMKNIĘCIE: "Położono kamień na otworze jamy, król opieczętował go swoim sygnetem" (Księga Daniela).

PIECZĘĆ - PRZECHOWANIE, TAJEMNICA: "A ty, Danielu, zamknij słowa, i zapieczętuj księgę, aż do czasu zamierzonego" (Księga Daniela).

PIECZĘĆ - BOSKIE ZNAMIĘ: "I włożył Pan na Kaina piętno, aby go nie zabijał nikt, kto by go spotkał" (Księga Rodzaju).

PIECZĘĆ ABRAHAMA - OBRZEZANIE: (Abraham)"otrzymał znak obrzezania jak pieczęć usprawiedliwienia z wiary, która miał przed obrzezaniem".

ZDRÓJ ZAPIECZĘTOWANY - OBLUBIENICA DOSTĘPNA OBLUBIEŃCOWI: "Oblubienica moja ogrodem zamkniętym, zdrojem zapieczętowanym" (Pieśń nad pieśniami).

PIECZĘĆ DAWIDA - DWA SPLECIONE TRÓJKĄTY: opieka Boga, duchowość, makrokosmos, herb Izraela.

Nowy Testament

PIECZĘĆ - OBRONA PRZED ZAGŁADą: "Wybrani do zbawienia zostali opieczętowani, naznaczeni."

PIECZĘĆ - CHRZEST, BIERZMOWANIE: "Nie wyrządzicie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich".

PIECZĘĆ - APOSTOLSTWO: "Pieczęcią apostolstwa mojego wy jesteście" (1 List do Koryntian).