Ogród symbolizuje tajemnice duszy, raj, szczęście, odkupienie, modlitwę, czystość, mistyczną ekstazę, zbawienie, dziewictwo, dom, odosobnienie, schronienie, odpoczynek, potęgę, piękno, ciało ludzkie, życie, miłość, zmysłowość, płodność, urodzaj, wiosnę, wesołość, radość, świadomość, medytacje.

Starożytność

Biblia, Stary Testament

OGRÓD - RAJ, EDEN: Biblijny ogród zamieszkany był przez pierwszych ludzi, Adama i Ewę. Symbolizuje bezgrzeszny byt ludzkości: "A zasadził był Jahwe ogród w Edenie, na wschodzie (...) i wywiódł z ziemi wszelkie drzewo piękne ku widzeniu i ku jedzeniu smaczne, drzewo też żywota w środku ogrodu i drzewo wiadomości dobrego i złego" (Księga Rodzaju).

OGRÓD - KOBIECOŚĆ: "Miły mój zstąpił do mnie, do ogrodu swego" (Pieśń nad pieśniami).

OGRÓD - CZŁOWIEK ZBAWIONY: "I będziesz jak ogród zroszony" (Księga Izajasza).

Mitologia

OGRÓD - NIEBOSKŁON, PŁODNOŚĆ: Był nim leżący na krańcach świata ogród Hesperyd, gdzie rosły złote jabłka. W tym ogrodzie odbyły się uroczystości weselne Zeusa i Hery.

Oświecenie

Kandyd Wolter

OGRÓD - SWOJE WŁASNE SPRAWY: Filozofia płynąca z powiastki zawiera się w zdaniu: "(...) trzeba uprawiać nasz ogródek".