Nić symbolizuje życie, istnienie, miłość, potomstwo, los, przeznaczenie, nicość, inteligencję, pamięć, drogę do poznania, marzenia, opowieść, niebezpieczeństwo, intrygi, gadatliwość, ucieczkę.

Starożytność

Mitologia

NIĆ - LOS, PRZEZNACZENIE: Mojry były w mitologii greckiej boginiami przeznaczenia. One przecinały nić ludzkiego życia.

NIĆ ARIADNY - POZNANIE, UCIECZKA, OŚ ŚWIATA: Ariadna dała Tezeuszowi nić, aby nie zgubił się w labiryncie, który zamieszkiwał potwór Minotaur. Tezeusz zabił Minotaura i szczęśliwie opuścił labirynt.

Romantyzm

Oda do młodości A. Mickiewicz

ZŁOTA NIĆ - PRZYJAŹŃ, NATCHNIENIE: "Serca niebieskie poi wesele, kiedy je razem nić powiąże złota".

Snuć miłość A. Mickiewicz

NIĆ - MIŁOŚĆ, OPOWIEŚĆ: "Snuć miłość jak jedwabnik wnętrzem swym snuje".

Moja piosnka (II) C. K. Norwid

CZARNA NIĆ - NIESZCZĘŚLIWA NIĆ ŻYCIA: "Że zawsze i wszędzie ta nić czarna się przędzie ona za mną, przede mną i przy mnie".

Młoda Polska

Wesele S. Wyspiański

SNUĆ NIĆ - OPOWIADAĆ: Poeta mówi: "Taki mi się snuje dramat

groźny, szumny, posuwisty

jak polonez".