Nagość symbolizuje szczerość, otwartość, prawdę, bezinteresowność, bezbronność, stan naturalny, piękno, miłość, zbroję, potulność, niewolę, karę, boleść, niebezpieczeństwo, śmierć, żałobę, wielkość, świat widzialny, maskę, instynkty, przebranie, nieskromność, bezwstyd, żądzę, lubieżność, uwiedzenie.

Starożytność

Biblia, Stary Testament

NAGOŚĆ - BEZWSTYD: "A byli oboje nadzy, Adam i żona jego, a nie wstydzili się" (Księga Rodzaju).

NAGOŚĆ - BIEDA, UBÓSTWO: "Będzie w wielkim ubóstwie; jak wyszedł nagi z żywota matki swej, tak się wróci, a nic nie weźmie z sobą z pracy swojej" (Księga Koheleta).

NAGOŚĆ - UNIESIENIE, PROROKOWANIE: "Saul zrzucił z siebie szaty i był w zachwyceniu przed Samuelem, a padłszy na ziemię leżał nago przez dzień i noc, skąd poszło przysłowie: Czy i Saul między prorokami? (1 Księga Samuela).

OKRYCIE NAGOŚCI KOBIETY PRZEZ MĘŻCZYZNĘ - OŻENEK: "Doszłaś do piękności niewieściej, piersi twe urosły i włos twój porósł, a byłaś naga i wstydu pełna (...) I rozciągnąłem odzienie moje na ciebie i nakryłem nagość twą".

NAGOŚĆ - BEZWSTYD, GROZA: "I będę cię sądził według praw o cudzołożnicach (...), i zburzą zły dom twój i obnażą cię z szat twoich (...), a zostawią cię nagą i zelżywości pełną (...). I ukamienują cię i zamordują mieczami" (Księga Ezechiela).

Nowy Testament

NAGOŚĆ - OPĘTANIE: "Pewien człowiek, co miał czarta już od dawna i nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, ale w grobach" (Ew. wg św. Łukasza).

Średniowiecze

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

NAGOŚĆ - ŚMIERĆ: Mistrz Polikarp wzywa śmierć, ona pojawia mu się nago jako rozkładający się trup kobiety z kosą w ręku: "Ujrzał człowieka nagiego, przyrodzenia niewieściego".

Romantyzm

Grób Agamemnona J. Słowacki

NAGOŚĆ - PIĘKNO: Podmiot liryczny przywołuje bitwę pod Termopilami, która była dla Spartan pod wodzą Leonidasa militarną klęską, ale stała się też symbolem moralnego zwycięstwa: "Ale jest nagi trup Leonidasa, jest w marmurowych kształtach piękna dusza".

NAGOŚĆ - WIELKOŚĆ, potęga, szlachetność: "O Polsko! (...) Wstań jak wielkie posągi bezwstydne, naga - w styksowym wykąpana mule, nowa - nagością żelazną bezczelna - nie zawstydzona niczym - nieśmiertelna".