Łabędź symbolizuje doskonałość, piękno, czystość, szlachetność, godność, samotność, wdzięk, muzykę, poezję, płodność, zazdrość, śmierć, obłok, mgłę, wieczność, śnieg, lato, czas, przemijanie, słońce.

Łabędź poświęcony był wielu bogom antycznym, np. Afrodycie, Apollinowi, Orfeuszowi, Klio. Wóz Afrodyty ciągnęły łabędzie, a Zeus w postaci łabędzia zapłodnił Ledę. Bóg Ares zamienił w łabędzia swego śmiertelnie rannego syna Kyknosa.

Brzydkie kaczątko H. Ch. Andersen

ŁABĘDŹ - SYMBOL MARZEŃ, DOSKONAŁOŚCI: Tytułowe brzydkie kaczątko to mały łabędź, który przyszedł na świat w kaczym gnieździe. Nie dowie się kim jest, dopóki nie minie okres jego dzieciństwa i nie przybierze wyglądu wspaniałego, królewskiego ptaka - łabędzia.

Białe łabędzie B. Butrymowicz

ŁABĘDŹ - SYMBOL ZAGADKI ŚWIATA, ZAGADKI BYTU: W tym symboliczny wierszu biały łabędź (ze swoją wygiętą w znak zapytania szyją) staje się symbolem niejasności, tajemniczości świata.