Lustro symbolizuje niebo, słońce, świat, ogień, płomień, życie, przeznaczenie, wróżbę, proroctwo, kobiecość, zalotność, próżność, miłość, przyjaźń, dumę, ostrożność, wzrok, objawienie, widzenie, wizje, odbicie, refleksje, echo, samowiedzę, kontemplację, samokontrolę, wiedzę, prawdę, samorealizację.

Starożytność

Biblia, Stary Testament

LUSTRO - MĄDROŚĆ: "Mądrość (...) jest zwierciadłem bez zmazy boskiego majestatu" (Księga Mądrości).

Nowy Testament

WIDZENIE W ZWIERCIADLE - NIEJASNE WIDZENIE: "Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś (zobaczymy) twarzą w twarz" (I List do Koryntian).

Renesans

Hamlet W. Szekspir

LUSTRO - ODBICIE: "Przeznaczeniem teatru, jak dawniej tak i teraz, było i jest służyć niejako za zwierciadło naturze".