Liść symbolizuje życie, świat roślin, cień, ochronę, śmierć, więdnięcie, wróżbę, słowo, lek, nadzieję, pismo, sprawiedliwość, pokolenie, rozsądek, szlachectwo.

Starożytność

Biblia, Stary Testament

LIŚĆ - PRZEMIJANIE LUDZI: "Wszelkie ciało wiotczeje jak (...) liście na drzewie zielonym. Jedne rosną, a drugie opadają" (Księga Syracydesa).

LIŚĆ, KTÓRY NIE OPADA - SPRAWIEDLIWOŚĆ: I będzie jak drzewo (...), które da owoc czasu swego, a liść jego nie opadnie (Psalm 1).

OPADŁY LIŚĆ - GRZESZNIK: "Opadliśmy wszyscy jak liście, a nieprawości nasze jak wiatr nas uniosły" (Księga Izajasza).

Nowy Testament

LIŚCIE BEZ OWOCÓW - PRZEKLEŃSTWO: Głodny Jezus przeklął drzewo figowe pokryte liścmi, ale bez owoców (Ew. wg św. Mateusza).

Renesans

Makbet W. Szekspir

ŻÓŁTY LIŚĆ - RUINA, ŚMIERĆ, NIESZCZĘŚCIE: "Wiosna życia mojego (...) Prędko żółtym zwarzonym pokryła się liściem".

Na lipę J. Kochanowski

LIŚĆ - CIEŃ, OCHRONA: Podmiot liryczny wiersza zwraca się do strudzonego człowieka ze słowami: "Gościu siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!".

Romantyzm

Kordian J. Słowacki

ZWIĘDŁE LIŚCIE - UMARŁE PRAGNIENIA, NIEMOC: Kordian w swoim młodzieńczym monologu wyznaje:

"Otom ja sam, jak drzewo zwarzone od kiści,

Sto we mnie żądz, sto uczuć, sto uwiędłych liści".