Lira symbolizuje pieśń, muzykę, koncert, harmonię, wiatr, miłość, przyjaźń, wróżbę, lirykę, poezję, taniec, mądrość, intelekt, realizm, umiarkowanie, obłaskawienie, kontemplację.

W tradycji judeochrześcijańskiej lira była atrybutem Dawida, któremu przypisywano autorstwo psalmów.

Starożytność

Mitologia

Lira była w mitologii instrumentem bogów i herosów: Apollina, Hermesa, Orfeusza, muz: Terpsychory i Erato.

Romantyzm

Fortepian Szopena C. K. Norwid

LIRA - SZTUKA: Poeta porównuje umierającego Szopena do "upuszczonej przez Orfeja liry".