Koło symbolizuje Boga, prawo, nieskończoność, absolut, wieczność, doskonałość, wewnętrzną jedność, harmonię, równowagę, precyzję, kompletność, Niebo, Słońce, duszę, pierwiastek duchowy, pierwiastek żeński, czas, ochronę przed demonami.

Starożytność

Biblia, Stary Testament

KOŁO - BOSKA WSZECHMOC: "Starowieczny (Bóg) usiadł; szata jego biała jak śnieg, włosy na głowie jak wełna czysta, jego tron jak płomienie, a jego koła jak ogień" (Księga Daniela).

TRZY SPLECIONE KOŁA - Trójca Święta.

KOŁO WPISANE W KWADRAT - iskra Boża ukryta w materii.