Kamień symbolizuje istnienie, kość, Ziemię, ogień, potęgę, Chrystusa, Boga, Kościół, męczeństwo, śmierć, próbę, św. Piotra, świadka, nieczułość, jałowość, martwotę, karę, długowieczność, płodność, mowę, pamięć, mądrość, harmonię, złość, ból, szczęście, śmierć, kalectwo, zniszczenie.

Starożytność

Biblia, Stary Testament

Dawid zabił potężniejszego od siebie Goliata kamieniem wystrzelonym z procy (1 Księga Królewska).

KAMIEŃ - GłOSICIEL PRAWA: Na kamiennych tablicach, które otrzymał Mojżesz od Boga wyrytych było 10 przykazań.

KAMIEŃ - OŁTARZ: Pewnego razu Jakub, śpiąc, trzymał głowę na kamieniu. We śnie zobaczył drabinę do nieba, a na niej aniołów wstępujących i zstępujących oraz Boga, który błogosławił Jakuba i jego potomstwo. Z kamienia, na którym spał, Jakub uczynił ołtarz (według legendy znajduje się on obecnie w Londynie, w opactwie westminsterskim).

KAMIEŃ NIEOBROBIONY - WOLNOŚĆ, KAMIEŃ CIOSANY - NIEWOLA I CIEMNOŚĆ: Jahwe mówi do Mojżesza: "Jeśli zbudujesz mi ołtarz kamienny, nie buduj go z ciosanego kamienia, bo gdy obrobisz go dłutem, będzie splugawiony" (Księga Wyjścia).

KAMIEŃ - PAMIĘĆ: 12 kamieni symbolizuje dwanaście plemion Izraela. Wzniesiono je na pamiątkę przejścia Jordanu z rozkazu Jahwe.

KAMIEŃ - BÓG: "On kamieniem obrazy i skałą potknięcia się" (Księga Izajasza).

KAMIEŃ - TWARDOŚĆ: "Serce jego (lewiatana) jest twarde jak kamień" (Księga Hioba).

Nowy Testament

KAMIEŃ WĘGIELNY, FUNDAMENT, PODSTAWA: Jezus nazywa Piotra opoką, skałą, na której chce zbudować swój kościół (Ew. wg św. Mateusza).

KAMIEŃ - PRZECIWIEŃSTWO CODZIENNEGO JEDZENIA: "Albo który z was człowiek, którego jeśliby syn jego prosił o chleb, poda mu kamień?" (Ew. wg św. Mateusza).

KAMIEŃ - NARZĘDZIE KARY, NARZĘDZIe KAŹNI MĘCZENNIKÓW: Chrystus mówi: "Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani!" (Ew. wg św. Mateusza).

BIAŁY KAMIEŃ - SZCZĘŚCIE, ZWYCIĘSTWO: Według Apokalipsy ci, którzy odrzucili kult Baala, otrzymują "biały kamyk, a na kamyku napisane imię nowe, którego nikt nie zna prócz obdarowywanego".

ŻYWE KAMIENIE to według Listu św. Piotra Jezus i jego wyznawcy.

Mitologia

Starożytni okazywali cześć kamieniom i przypisywali im specjalne znaczenie. W Delfach znajdował się kamień omphalos - pępek świata, którym Apollo przywalił zabitego Pytona, syna Gai. Wierzono, że meteoryty zapewniają płodność i przynoszą deszcz. Syzyf w Tartarze wtaczał głaz pod górę za to, że zdradzał boskie tajemnice.

Zeus zesłał za karę na ziemię potop i ocalił jedynie parę Deukaliona i Pyrrę. Na polecenie wyroczni obydwoje szli, rzucając za siebie kamienie. Z kamieni rzucanych przez Deukaliona powstali mężczyźni, z tych rzucanych przez Pyrrę - kobiety.

Średniowiecze

Boska komedia D. Alighieri

KAMIEŃ - NARZĘDZIE KARY: Chciwcy i rozrzutnicy w Piekle toczą przeciw sobie wielkie głazy.

Romantyzm

Testament mój J. Słowacki

KAMIENIE - LUDZIE: Podmiot liryczny, który można utożsamiać z poetą, zwraca się do potomnych z apelem:

"A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei

Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec".