n

  1. Leben n, (okres trwania) Lebenszeit f, Lebensdauer f; przez całe życie zeitlebens; bez życia leblos, tot; nigdy w życiu nie im Leben; za życia bei/zu Lebzeiten; życie rodzinne Familienleben n; życie prywatne Privatleben n; narażać życie sein Leben einsetzen, Kopf und Kragen riskieren; pozostawać przy życiu am Leben bleiben; używać życia flott leben; tryb życia Lebensweise f
  2. (werwa) Schwung m, Verve f, Schneidm