westlich, West... (+ rzecz.), wiatr zachodni westlicher Wind m, Westwind m