n Umweltf, Umgebung f; szkodliwy dla środowiska umweltfeindlich; nieszkodliwy dla środowiska umweltfreundlich sein