f

  1. Freiheit f, (niezależność) Ungebundenheit f, pl (przywileje) Vorrechte pl, (prawa) Rechte pl, (dowolność) Freizügigkeit f, pozostawiam ci swobodę ich lasse dir freie Hand; brak swobody Gebundenheit f; swoboda wyznaniowa Bekenntnisfreiheit f; swoboda w działaniu Bewegungsfreiheit f, przen. Spielraum m, Handlungsfreiheit f; swoboda przemieszczania się Freizügigkeit f; swobody demokratyczne demokratische Freiheiten; swoboda decyzji Entschlußfreiheit f, Entscheidungsfreiheit f
  2. (naturalność) Zwanglosigkeit f, Unbefangenheit f, Ungezwungenheit