m Knotenm; zawiązać coś na supeł etw. zu einem Knoten binden