f Zonef, (obszar) Gebiet n; nasza strefa czasowa unsere Zeitzonef; strefa przygraniczna Grenzgebiet n, Grenzzone f; strefa klimatyczna Klimazone f