n Schwingef, Flügel m, wziąć kogoś pod swoje skrzydła jdn unter seine Fittiche nehmen; skrzydło domu Seitenflügel m