(się sich)

  1. (aus)dehnen; (wydłużać) ausstrecken; (powiększać) (aus)weiten, erweitern
  2. (rozwieszać) (aus)spannen (linę eine Leine)
  3. (roztaczać się) sich erstrecken; (rozpościerać się) ausbreiten