f Familie f; (krewni) Verwandschaft f; moja rodzina die Meinigen; rodzina wielodzietna kinderreiche Familie; założyć rodzinę eine Familie gründen