1. (wyrzeczenie się) f Resignation f, Entsagungf, Verzicht m (z kolacji auf das Abendessen)
  2. (zniechęcenie, apatia) Ergebung f
  3. (ustąpienie z urzędu) Abschied m, Rücktrittm; składać rezygnację sein Amt niederlegen