m

  1. Herr m
  2. (władca) Gebieter, Herrscher m
  3. (forma grzecznościowa) Sie; Czy mówi pan po polsku? Sprechen Sie polnisch? (w adresie na kopercie) Szanowny Pan Helmut Schmidt S.g. Herrn Helmut Schmidt; (zwrot rozpoczynający list) Szanowny Panie Schmidt! Sehr geehrter Herr Schmidt!