f

  1. (duże rozmiary) Stattlichkeit f, Ansehnlichkeit f
  2. (przepych) Pracht f