1. (w pytaniach) seit wann
  2. (w zdaniach twierdzących) seit, seitdem, solange