m Land n; wewnątrz kraju im Inland; kraj ojczysty Vaterland n; co kraj to obyczaj andere Länder, andere Sitten