f

  1. (pomieszczenie) (kleine) Kammer f
  2. (organizmu) Zelle f
  3. (pot. telefon komórkowy) Handy m