n Name m, Vorname m; imię i nazwisko Vor- und Zuname; imię własne Eigenname m