wachsam; (o śnie) leise; być czujnym wach sein, wachsam sein