1. (odpierać atak) sich wehren, sich verteidigen
  2. (strzec się) sich schützen
  3. (tłumaczyć się) sich sperren, sich sträuben, sich wehren, sich zur Wehr setzen (przed podejrzeniami gegen Verdächtigungen), abwehren (Verdächtigungen)