aufmerksam, achtsam; on patrzy bacznie er luchst; on przygląda się bacznie er mustert (komuś jdn)