1. (być żywym) live
  2. (prowadzić życie) live
  3. (obcować z kimś) get on with sb