1. (wygrywać) win, conquer, beat, defeat; Nasz zawodnik zwyciężył. Our champion has won. Udało się nam zwyciężyć potężnego nieprzyjaciela. We succeeded in defeating the powerful enemy.
  2. (przezwyciężać) overcome, conquer; Nie wiemy, czy zdoła zwyciężyć chorobę. We don't know if he overcomes the illness.