1. zwracać uwagę notice (na coś sth); nie zwracać uwagi pay no attention (na coś to sth); zwrócić komuś uwagę admonish sb
  2. (oddawać) give back, return; Kiedy zwrócisz mi pieniądze? When are you going to give me my money back?