be jealous, envy, I envy you success. Zazdroszczę ci sukcesu. He is very jealous of his girlfriend. Jest badzo zazdrosny o swoją dziewczynę.