1. (osłaniać) protect, guard; zabezpieczać przed zimnem to protect against the cold
  2. (czynić bezpiecznym) secure, safeguard; zabezpieczać drzwi i okna to secure doors and windows