1. (łączyć się, organizować się) unite, join together
  2. (nawiązywać więź, zobowiązywać się) commit oneself, be bound, get involved; wiązać się z kimś uczuciowo to get emotionally involved with sb
  3. (mieć związek, kojarzyć się) be connected (with)