1. (część uzbrojenia) shield
  2. (herbowa) coat of arms
  3. (cel do strzelania) target; celować/strzelać do tarczy to aim/to shoot at the target