1. (zanieczyszczona woda) wastes, sewage
  2. (kanał) sewer