1. (rząd) row, line; stanąć w szeregu to stand in a row; ustawić ludzi w szereg to line up people
  2. szeregi wojsk. the ranks
  3. (pewna liczba, wiele) a number of; szereg osób a number of people