1. (ściskać palcami) pinch; Jeśli nie przestaniesz mnie szczypać, poskarżę się na ciebie! If you don't stop pinching me, I'll tell on you!
  2. (podrażniać) irritate; Dym szczypał mnie w oczy. Smoke irritated my eyes.