1. (zmysł) taste, sense of taste
  2. (właściwość) taste, flavour (amer. flavor); słodki/kwaśny smak sweet/sour taste; smak czekolady the taste of chocolate; bez smaku tasteless; Powinnaś dodać trochę pieprzu do smaku. You should add some pepper to taste. Na koniec zawsze daję trochę przypraw żeby poprawić smak. At the end I always add some spices to improve the flavour.
  3. (gust) taste; w dobrym/złym smaku in good/bad taste; Umeblował swoje mieszkanie ze smakiem. He furnished his flat with taste.