1. (dotrzymujący słowa) reliable, dependable
  2. (wyrażony słowami) verbal