1. (zaimek zwrotny na oznaczenie siebie samego) oneself (myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves); samo przez się by itself; to zrozumiałe samo przez się it's self-evident, it's taken for granted
  2. (zaimek tworzący stronę zwrotną czasowników; często nietłumaczony) oneself (myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves); opanować się to control oneself; dobrze się bawić to enjoy oneself; skaleczyć się to cut oneself; przygotować się to prepare; spodziewać się to expect; ubrać się to dress, to get dressed; Obejrzała się za siebie. She looked back./She looked over her shoulder.
  3. (nawzajem, jeden drugiego) each other; Oni się kochają. They love each other.