1. (przesuwanie się) motion, movement; wprawić coś w ruch to put/to set sth in motion
  2. (sposób poruszania się), motion, movement, move; zrobić nagły ruch to make a sudden motion; Jej każdy ruch był zaplanowany. Her every move was planned. Stał bez ruchu. He was standing still./He was standing without making any movement.
  3. (wysiłek fizyczny, gimnastyka) exercise; ruch na świeżym powietrzu outdoor activities, outdoor life
  4. (ożywienie, działalność) activity, rush, bustle; ruch przedświąteczny Christmas rush; Jest ruch w interesie. Business is brisk.
  5. (poruszanie się samochodów i pojazdów) traffic; trasa szybkiego ruchu expressway